Cal Padessé – Fleca Fusté

Casa C/ Major, 50 Prats de Lluçanès Telèfon Feina: 938560284