Història real, innovació, autocrítica, alguns dels trets que porten a l’èxit de la Fira