Es fan actuacions al Roure de la Senyora per allargar-li la vida

Es demana que es treptigi el mínim possible la base de l’arbre

Un cimal de grans dimensions va caure el passat novembre del Roure de la Senyora. Aquest fet va posar en alerta a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, que, en un primer moment, va precintar tot el perímetre per evitar el perill als visitants, ja que podrien caure més branques. En aquell moment, l’Ajuntament, també es va posar en contacte amb els Agents Rurals, que han avaluat i desenvolupat diferents accions per garantir la seguretat dels visitants i alhora, millorar l’estat de salut de l’arbre.
Les actuacions s’han dut a terme aquest principi d’any. Per una banda, s’ha fet una poda manual de totes les branques del roure. La poda s’ha fet branca per branca, només amb la força de les persones, sense cap eina, ja que així, el resultat és més estètic i representa una acceleració del que seria una poda natural. Tal com expliquen els Agents Rurals “el Roure de la Senyora està envellint, tot i que encara té anys de vida, a poc a poc es va retraient i va eliminant les branques més externes”. Amb aquesta acció, han deixat al roure només les branques vives i sense perill de caiguda de cap altra.
Per altra banda, una altra actuació va ser l’obertura de dues rases al peu del tronc, on fins al moment, l’aigua s’hi embassava. Aquestes rases es van obrir amb una tècnica d’aire comprimit, una forma no agressiva per no malmetre les arrels de l’arbre. L’objectiu, era evitar que l’aigua s’entolli al peu del roure i podreixi les arrels, millorar el drenatge i descompactar el sòl per oxigenar-lo.
Una altra obra que s’ha dut a terme a l’arbre monumental, és una aportació de matèria orgànica al sòl de l’arbre. Una combinació de serradures que actuen com adob en verd per millorar els nutrients del sòl, des d’on s’alimenta l’arbre, i alhora, evita l’erosió del terra.
Amb aquestes actuacions es preveu que, malgrat que l’arbre estigui en un procés d’envelliment, cuidar-lo i allargar-li la vida.
Tot i que avui el perímetre de la copa de l’arbre ja no està tancat, tant des de l’Ajuntament com des dels Agents Rurals, es demana que es trepitgi el mínim possible la base, ja que hi ha arrels vistes que es poden malmetre i són un punt important d’entrada de malalties.

Un arbre Catalogat
El roure de la Senyora, Bonic o del Vilar és l’únic arbre monumental catalogat que tenim al Lluçanès. Aquesta distinció se li va atorgar el 30 d’agost del 1988. Pertany a l’espècie Quercus Humilis i posseeix unes mides admirables: el seu tronc mesura més de 4 metres de perímetre, l’arbre supera els 15 metres d’alçada i la seva capçada té un diàmetre d’uns 30 metres. Es creu que pot tenir més de 500 anys.//

Entrada similar