Els caçadors de la comarca abaten 1.668 senglars aquesta temporada

La temporada 2021 – 22 de caça del porc senglar, que va començar el passat 5 de setembre i finalitzava el 27 de març, ha acabat amb un total de 1.668 porc senglars abatuts en les diferents vedes de caça, segons les dades facilitades per les colles de caçadors.
Al Lluçanès hi ha 11 colles de senglaners que dediquen els diumenges i festius dels sis mesos que els està permès caçar, a fer batudes per reduir el nombre de porcs senglars que hi ha a la comarca. El nombre de porcs fa anys que segueix una tendència a l’alça i del 2018 fins ara hi ha hagut un lleuger repunt del nombre de senglars a la comarca. Aquesta tònica també s’aprecia a altres zones de Catalunya.
El nombre de caçadors a la comarca s’ha reduït lleugerament els últims anys, ja que els més grans pleguen i costa trobar-hi relleu. Així i tot, segueix augmentant el nombre de porcs abatuts, en part, perquè n’hi ha més, però també, perquè les colles milloren any rere any les seves tècniques i van guanyant experiència.
Cada vegada són més habituals les afectacions causades per aquests animals a les collites, per això malgrat la fi de la temporada, a partir de l’u de juny si hi ha algun conreu afectat per la presència de senglars i sol·licitant-ho prèviament a l’administració, els caçadors poden actuar-hi per posar-hi remei.//

Entrada similar