El Lluçanès supera, de nou, els 8.000 habitants

Per cinquè any consecutiu la població del Lluçanès continua creixent i arriba a les 8.101 persones
El 2019 va canviar la tendència de disminució de població i des d’aleshores ha estat en positiu

La població dels tretze municipis del Lluçanès supera, de nou, als 8.000 habitants. Aquesta xifra simbòlica, que es va perdre el 2012, s’ha superat després de cinc anys amb tendència a l’alça al padró d’habitants. I és que el 2019 va ser el punt d’inflexió de la disminució de població crònica que patia el Lluçanès, almenys, des de principis de segle. Així doncs, el 2018 es va marcar el mínim de la història recent, amb 7.657 habitants, i amb aquests cinc anys de tendència a l’alça, ara hi ha 8.101 (+444) persones empadronades al conjunt dels 13 municipis, un augment de gairebé el 6% de població. Tot i això, encara s’està lluny de recuperar la població de l’any 2000, la xifra més alta d’aquest segle, que era de 8.330 persones, o encara més, de recuperar la població de mitjans de segle XX, quan la població superava els 9.000 habitants.

Aquestes són dades oficials publicades de l’últim padró, realitzat el gener del 2023. Així i tot, alguns ajuntaments del Lluçanès ja han avançat que durant el 2023 la població dels seus municipis ha continuat augmentat, dades que es veuran reflectides, però al padró del 2024.

Els municipis amb major creixement

Que la població del Lluçanès hagi crescut els darrers cinc anys, no vol dir que ho hagi fet igual a tots els municipis. Si analitzem els darrers deu anys, veurem que, percentualment, el municipi que més població ha guanyat és Lluçà (19,31%), seguit de Sant Agustí (17,53%) i Sant Martí d’Albars (15,09%). En valors absoluts, el municipi que ha guanyat més població és Sant Bartomeu del Grau, on la darrera dècada ha augmentat en 57 veïns. Una xifra semblant a la de Lluçà, que també ha crescut en mig centenar de persones. 

Si comparem la població del Lluçanès més a curt termini, de l’any 2023 amb la de l’any 2022, podem veure que la població de Sant Agustí ha crescut un 9%, esdevenint el municipi amb el creixement més alt del Lluçanès. En segon lloc, hi trobem Lluçà amb un creixement del 4,66% i Sobremunt amb un creixement del 3,61%. En valors absoluts els dos municipis que més han crescut són Prats (54 persones) i Sant Bartomeu del Grau (21 persones). 

Els municipis que han perdut població

Dels tretze municipis del Lluçanès, només tres han vist com la seva població es reduïa el darrer any. Aquest són Santa Maria de Merlès, on la seva població ha caigut un 5,43%; Alpens on s’ha reduït un 2,85% i Sant Boi amb una diferència del 0,52%. 

I amb perspectiva més àmplia, Alpens és el municipi del Lluçanès que més població ha perdut els darrers deu anys (10,20%) i que a excepció d’un pic de creixement al padró del gener del 2021, ha mantingut una constant tendència a la baixa la darrera dècada. En una situació semblant també s’hi troben els municipis de Santa Maria de Merlès i Sobremunt, si ve aquest darrer any ha vist com la seva població tornava a créixer per segon any consecutiu.//

Entrada similar