L’activitat d’empreses de St. Bartomeu a les naus de Puigneró penja d’un fil

Aquest abril les tres empreses que hi ha a les naus de Puigneró rebien una notificació de la propietat, Trumple Invest S.L, on se’ls informava que al juliol finalitza el conveni entre ajuntament i propietat i que, per tant, hauran d’abandonar l’espai si no s’arriba a un nou acord entre les parts que garanteixi la continuïtat de l’activitat.
Aquest fet provoca el neguit dels empresaris que veuen perillar la seva continuïtat al poble i demanen respostes a l’ajuntament. David Puyol, alcalde de Sant Bartomeu, explica que des de l’ajuntament fan tot el que poden: “ens sap greu que s’utilitzi als llogaters per fer pressió”. I afegeix que “qui els vol fer fora és la propietat i no l’ajuntament. Nosaltres els hem intentat ajudar en tot, oferint tots els recursos que tenim a l’abast i mirant al cel quan ha calgut”.

Conveni de 10 anys entre la propietat i l’Ajuntament
El juliol del 2010 s’aprovava el POUM municipal. En aquest s’hi establia que una part de les naus de Puigneró havien d’anar a terra per construir habitatges, equipaments i altres serveis. El mateix juliol Ajuntament, Trumple Invest i Fundició Ductil Benito firmaven un conveni on es garantia que durant un període de 10 anys les dues societats (Trumple i Benito) podrien fer ús dels sectors PMU-1 i PMU-2 (la totalitat de les naus de la fàbrica) per activitats d’emmagatzematge i logística.
Davant la finalització del conveni, l’abril del 2019, Trumple Invest es va posar en contacte amb l’anterior equip de govern per explorar diferents opcions. Les eleccions locals i el canvi en l’executiu van fer que tot anés més lent del que preveia l’empresa que no es va poder a reunir amb el nou consistori fins al mes de setembre. En aquesta reunió tal com explica Joan Noguera, advocat de Trumple Invest S.L, van presentar una proposta que consistia en mantenir els edificis actuals (les naus) però amb una rehabilitació integral del conjunt, i en poder seguir duent a terme les activitats econòmiques que si desenvolupen. Des de la propietat són conscients que hi ha problemes d’estructura i seguretat que s’han de resoldre i garanteixen que ho faran.
El nou projecte, que incloïa el retorn de Benito, “a dia d’avui ja no és possible”
El projecte que van presentar davant del consistori incloïa una modificació substancial del POUM: es demanava la modificació dels usos dels sectors PMU-1 i PMU-2 per poder mantenir l’activitat logística i recollir sobre el paper l’activitat industrial lleugera com la que s’hi està desenvolupant. I es descartava construir-hi els habitatges que ara hi consten. Aquesta opció obria la porta al retorn de Benito Urban que a principis d’aquest 2020 feia publica la seva voluntat de tornar al poble.
L’ajuntament va rebre la proposta i es va comprometre a valorar-la. Passat el temps, a Trumple Invest lamenten que l’ajuntament encara no hagi donat resposta i la manca d’iniciativa per tirar-ho endavant. La propietat és conscient que una modificació del POUM vol temps i que l’aprovació final depèn d’Urbanisme, és per això que plantejava el manteniment de la vigència del conveni mentre es duguessin a terme els tràmits pertinents.
La no resposta de l’ajuntament va fer que, aquest mes de febrer, Benito Urban dirigís un escrit al consistori dient que ja no tenia temps de venir aquest any tal com estava previst al projecte inicial. Segons Noguera, també vinculat a Benito Urban, “l’opció de retorn a dia d’avui no és possible. Potser en el futur, però no immediatament”.
La propietat fa una nova proposta
L’empresa segueix esperant resposta a la última proposta que va registrar el passat 30 d’abril a l’ajuntament. En aquesta, tal com diu Noguera hi consta una proposta tècnica d’actuacions que cal fer en matèria de seguretat i de rehabilitació total del conjunt. No es tracta d’un projecte tècnic integral en si, sinó que és una estimació d’actuacions i costos. El projecte tècnic integral no es faria fins que no s’assegurés, per part del consistori, la modificació del POUM i el manteniment de l’activitat industrial a totes les naus de la fàbrica. Noguera afegeix “que la propietat adequaria els usos que es donen als edificis que estan al carrer Vell”.

L’Ajuntament ha fet “mans i mànigues”, però vol complir la norma i reclama temps
Per valorar la proposta de modificació del POUM l’ajuntament va decidir convocar la comissió ciutadana el passat mes de març, ja que era una decisió que afectava a tot el poble, però la declaració de l’estat d’alarma va fer que aquesta s’hagués d’ajornar. David Puyol, alcalde de Sant Bartomeu, diu que “tenim la voluntat ferma de convocar-la tan aviat com sigui possible”.
Segon Puyol ara mateix les naus no compleixen uns mínims requisits de seguretat per dur a terme activitats i s’han d’adequar a la normativa vigent. Afegeix que des de l’ajuntament han “fet mans i mànigues” perquè totes les empreses poguessin legalitzar la seva situació però hi ha una normativa que s’ha de complir i que “és l’únic que els lliga”, i afegeix: “no anem en contra de res ni de ningú”. Puyol admet que si l’empresa decideix fer fora els llogaters tal com ha avançat “a nivell municipal no tenen cap espai disponible”.
Des del consistori diuen que els “tempos de l’administració són diferents dels de l’empresa privada i que això s’ha d’assumir”. Però reclamen que “no es pot pretendre que aquest ajuntament solucioni amb mig any el que no s’ha arreglat amb 10 anys”. I afegeix que “tenim la certesa que hi ha discussió en l’estructura de la propietat” és a dir, que part de les naus podrien tenir més d’un propietari.
En el que si estant d’acord totes les parts és que el POUM ha quedat obsolet i que s’ha i es pot modificar però com diu Puyol “amb propostes factibles”.//

Entrada similar